PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Danuta Ulanowska

Urologia Polska 1989/42/4

NIEZAAWANSOWANY RAK GRUCZOŁU KROKOWEGO LECZONY RADYKALNIE
Andrzej W. Malewski, Zofia Kasprzycka, Danuta Ulanowska