PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Cezary Pazdyk

Urologia Polska 1989/42/4

PRZYDATNOŚĆ DIAGNOSTYCZNA I TERAPEUTYCZNA TURP W RAKU STERCZA
Jan Szymanowski, Ewa Koźmińska, Cezary Pazdyk