PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Bogusław Sakson

Urologia Polska 1998/51/4

TORBIELE POJEDYNCZE NEREK U DZIECI ? LECZENIE ALKOHOLEM PODAWANYM DO ŚWIATŁA TORBIELI
Wojciech Perdzyński, Marek Klewar, Jacek Rutka, Zbigniew Żmijewski, Bogusław Sakson