PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Bogdan Eckeradorf

Urologia Polska 1978/31/1

Olbrzymi guz niezstąpionego jądra leżącego w jamie brzusznej
Kazimierz Rybiński, Bogdan Eckeradorf, Leszek Jeromin