PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Bożena Kubas

Urologia Polska 1995/48/4

PATOLOGICZNE ZŁAMANIE KRĘGOSŁUPA JAKO PIERWSZY OBJAW RAKA MIEDNICZKI NERKOWEJ
Jacek Kudelski, Janusz Darewicz, Bożena Kubas