PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Beata Mączyńska

Urologia Polska 1999/52/2

MYKOPLAZMY - CHARAKTERYSTYKA, CHOROBOTWÓRCZOŚĆ, DIAGNOSTYKA
Maria M. Stankiewicz, Beata Mączyńska