PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Anna Kobierska

Urologia Polska 1980/33/4

Ocena skuteczności telekobaltoterapii raka pęcherza moczowego
Anna Kobierska, Hanna Karnicka-Młodkowska, Ewa Solska