PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Anna Kaniewska

Urologia Polska 1988/41/1

ROZERWANIE ZASTAWKI CEWKI TYLNEJ BALONIKIEM CEWNIKA FOLEYA
Jan Gruchalski, Ewa Gruchalska, Anna Kaniewska