PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Anna Jakubowska

Urologia Polska 1988/41/1

POURAZOWY ZAKRZEP TĘTNICY NERKOWEJ
Stanisław Warchoł, Jan Gruchalski, Anna Jakubowska