PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Andrzej Ziemiański

Urologia Polska 1984/37/3

ZABURZENIA DYZURYCZNE PO WYŁUSZCZENIU GRUCZOLAKA STERCZA W OBRAZIE URETROCYSTOGRAFII INFUZYJNEJ
Jerzy Atler, Andrzej Ziemiański