PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Andrzej Torbé

Urologia Polska 2006/59/Suplement 1

KOD: 12.2 - Ocena wczesnych i późnych odczynów i powikłań popromiennych ze strony pęcherza moczowego u chorych z inwazyjnym rakiem szyjki macicy, leczonych skojarzoną metodą radiochemioterapii
Bogdan Torbé, Rafał Kurzawa, Danuta Rogowska, Marcin Słojewski, Mirosław Lewocki, Michał Falco, Andrzej Torbé, Andrzej Sikorski