PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Andrzej Mendu¶

Urologia Polska 1998/51/1

KRWIAK OSŁONEK JĄDRA JAKO PIERWSZY OBJAW NOWOTWORU JĄDRA WYWODZĄCEGO SIÊ Z KOMÓREK LEYDIGA
Piotr Humański, Andrzej Mendu¶