PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Andrzej Jakubowski

Urologia Polska 1981/34/1

Przypadek rany kłutej nerki
Andrzej Jakubowski