PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Andrzej Ciechanowicz

Urologia Polska 2008/61/Supl. 1

Polimorfizm i/d genu konwertazy angiotensyny I u chorych na raka gruczołu krokowego
Artur Lemiński, Agnieszka Bińczak-Kuleta, Mariusz Kaczmarczyk, Magdalena Ostanek, Karolina Skonieczna, Maja Krzyształowska, Beata Łoniewska, Andrzej Ciechanowicz, Andrzej Sikorski

Urologia Polska 2006/59/Suplement 1

KOD: 21 - Polimorfizm A (-2578) C genu VEGF u chorych na raka gruczołu krokowego - doniesienie wstępne
Artur Lemiński, Agnieszka Bińczak-Kuleta, Miłosz Parczewski, Mariusz Kaczmarczyk, Andrzej Ciechanowicz, Andrzej Sikorski