PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Andrzej Bohatyrewicz

Urologia Polska 1990/43/3

PRZEZCEWKOWE ZABIEGI USUWAJĄCE PRZESZKODĘ PODPĘCHERZOWA U CHORYCH Z USZKODZENIEM RDZENIA KRĘGOWEGO I KORZENI NERWOWYCH
Andrzej Bohatyrewicz, Harald Burgdoerfer