PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Alfred Warzywoda

Urologia Polska 2006/59/Suplement 1

KOD: 10.1 - Czynnościowa klasyfikacja wstecznych odpływów pęcherzowo-moczowodowych na podstawie badań wideo-urodynamicznych
Paweł Kroll, Andrzej Jankowski, Przemysław Mańkowski, Jacek Zachwieja, Alfred Warzywoda