PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Agnieszka Mikucka

Urologia Polska 2000/53/2

CORYNEBACTERIUM UREALYTICUM W ZAKAŻENIACH SZPITALNYCH
Agnieszka Mikucka, Eugenia Gospodarek, Marzena Paprzycka