PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Adam Jędzura

Urologia Polska 1987/40/3

GRZEGORZ BASIEWICZ, ADAM JĘDZURA, STANISŁAW DZIERŻAK
Grzegorz Basiewicz, Adam Jędzura, Stanisław Dzierżak