PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

A. Hobisch

Urologia Polska 2006/59/3

Ocena długoterminowa wyników leczenia chorych na przerzutowego raka jądra metodą laparoskopowego wycięcia zaotrzewnowych węzłów chłonnych: przegląd dziesięcioletnich doœświadczeń pochodzących z jednego oœśrodka
H. Steiner, R. Peschel, G. Janetschek, L. Holtl, A. P. Berger, G. Bartsch, A. Hobisch