PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

Usefulness of haemostatic net „Oxidised cellulose" ethicon in management of renal parenchyma after transverse amputation of lower renal pole. - Part I. Experimental investigations
Article published in Urologia Polska 1981/34/1.

authors

Wojciech Nurkiewicz, Adam Alexandrowicz
Kliniczny Oddział Urologiczny Instytutu Chirurgii
Centrum Kształcenia Podyplomowego WAM w Warszawie
Kierownik Instytutu: prof. dr hab. med. T. Orłowski
Kierownik Oddziału: dr med. A. Hałas

summary

Healing of renal parenchymal wounds was compared in 30 rabbits after trans-verse an;d wedge excision of the lower renal pole. The surface of the parenchyma after transverse amputation was managed suturing onto it Oxidised cellulose Ethicon haemostatic net. In all animals good Control of parenchymal bleeding was achieved. In wedge resection the renal wour;d was sutured with two mattress sutures. After the operation the animals wer observed during 7, 14 days and i, 3 and 6 months. After angiographic, microangiographic and microscopic investigations it was concluded that coverir«g of the renal parenchyma surface after transverse amputation of the lower pole caused no blood flow disturbances in the remaining part of the kidney and no impairment of healing. Transverse amputation was regarded as more sparing for the renal parenchyma than wedge resection sińce after the latter operation; large areas of impaired blood flow were observed in the kidney.

references

 1. Bornemisza G. i wsp.: Effect of absorbable cellulose on the renal parenchyma. Acta Chir. Acad. Sci. Hung., 1976, 17, 329.
 2. Dinceń P.: Antibacterial activity of oxidised regenered cellulose. Surg. Gyn. Obst., 1976, 142, 481.
 3. Drak ,].: Odczyn tkankowy na wprowadzenie różnych syntetycznych klejów cyjanoakry-lowych. Polim. Med., 1972, 2, 89.
 4. Graves F. T.: The arterial anatomy of the kidney. John Wright and Sons Ltd., Bristol 1971.
 5. Hampel J.: Częściowe wycięcie nerki zmodyfikowanym sposobem. D. S. Williamsa. Urol. Pol., 1978, 31, 47.
 6. Kazoń M., Rachwał-Sochacka L., Wąsik .].: Wstępna ocena przydatności polskiego kleju chirurgicznego „Chirurcoll-Polfa" w urologii. Pol. Przeg. Chir., 1977, 49, 673.
 7. Laskownicki A.: Badania porównawcze nad zachowaniem się tkanki mięśniowej i tłuszczowej wszczepionej w miąższ nerki. Pol. Przeg. Chir., 1960, 32, 1117.
 8. Mayor G., Zingg E. J.: Urologische operationen. Georg Thieme — Verlag. Stuttgart, 1973, 75.
 9. Michałowski E.: Urologia operacyjna. PZWL. Warszawa, 1975, 52.
 10. Musierowicz A., Chilimoniuk M., Bo;zeń S.: Zaopatrywanie ran po podłużnym nacięciu i wycięciu bieguna dolnego nerki u szczurów
 11. za pomocą pochodnych kwasu 2-cyjanoakrylowego. Pol. Przeg. Chir., 1975, 47, 979.
 12. Narkiewicz O.: Segmenty tętnicze nerki. Acta Biol. Med. Soc. Sc. Gedan, 1960, 4, 119.
 13. Osiński B.: Doświadczalne badania nad zaopatrzeniem częścio­wo resekowanej nerki płatem sieci i gąbką hemostatyczną. Med. Wet., 1965, 10, 68.
 14. Podsiadły P., Zalewski J., Kozłowski B.: Porównanie anatomicznych wa­runków resekcji górnego i dolnego bieguna nerki. Urol. Pol., 1978, 31, 1.
 15. Pnigvert M. A.: Partial nephrectomy for renal lithiasis. Experiences with 208 cases. Int. Surg., 1966, 44, 555.
 16. Rachwał-Sochacka L.: Zastosowanie polskiego kleju chirurgicznego w rozległym urazowym uszkodzeniu miąższu nerkowego. Pol. Przeg. Chir. 1975, 47, 1421.
 17. Ribal W.: Polar resection of the kidney for calculi. Br. J. Urtoł., 1963, 35, 17.
 18. Riches E.: Modern trends in urology. Butter Worth, London, 1953, 80.
 19. Smolarek F. i wsp.: Kolagen — materiał półbiologiczny jako opatrunek i nośnik kleju. Polim. Med., 1974, 4, 353.
 20. Steward H. H.: Partial Nephrectomy in the treatment of renal calculi. Ann. Roy. Coli. Surg. Eng., 1952, 11, 32.
 21. Stolarczyk J.: Nowy sposób częściowego wy­cięcia nerki. Pol. Przeg. Chir., 1969, 41, 539.