PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Zeszycie pękniętej poprzecznie nerki z całkowitym oddzieleniem fragmentów uszkodzonego narządu – opis przypadku
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2004/57/2.

autorzy

Michał Tkocz, Wiesław Duda, Andrzej Szedel
Oddział Urologii Szpitala im. Prof. Michałowskiego w Katowicach
Ordynator oddziału: dr n. med. Wiesław Duda

słowa kluczowe

nerka, uraz nerki, zeszycie

streszczenie

Autorzy przedstawiają 23-letniego pacjenta, u którego w wyniku tępego urazu doszło do pełnego pęknięcia poprzecznego lewej nerki. Pacjenta poddano leczeniu operacyjnemu, zeszywając z powodzeniem pęknięty narząd.