PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:


Article published in Urologia Polska 2004/57/2.

authors

Michał Tkocz, Wiesław Duda, Andrzej Szedel
Oddział Urologii Szpitala im. Prof. Michałowskiego w Katowicach
Ordynator oddziału: dr n. med. Wiesław Duda

keywords

kidney, renal injury, renorraphy

summary

Authors present a case of 23-years old patient with a total transverse ruptured kidney caused by blunt trauma. It was carried out an operation of this patient and the rupture was sutured successfully.