PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Wyniki stosowania współczesnych metod leczenia operacyjnego spodziectwa prąciowego dalszego i spodziectw zażołędnych bez przygięcia
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2004/57/2.

autorzy

Marek Górniak
SCANMED, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
Prezes: dr med. Tadeusz Łyczakowski
Oddział Chirurgii Dziecięcej Specjalistycznego Szpitala im. Stefana Żeromskiego w Krakowie
Ordynator oddziału: dr med. Maria Wieczorek-Grohman

słowa kluczowe

spodziectwo, leczenie operacyjne, dzieci

streszczenie

cel
Ocena wyników leczenia operacyjnego spodziectwa prąciowego dalszego i zażołędnego bez przygięcia z użyciem technik wykorzystujących płytkę cewkową.
metoda
Leczono operacyjnie 34 dzieci ze spodziectwem prąciowym dalszym lub zażołędnym. U 23 zastosowano metodę TIP, u trzech GAP, u czterech Barcat-Mathieu i MAGPI również u czterech chorych. 21 chorych operowano w trybie jednego dnia i wypisywano z cewnikiem do domu. W przebiegu pooperacyjnym wykonywano trzykrotnie kalibrację cewki.
wyniki
Wynik kosmetyczny był dobry u wszystkich chorych. Trzech chłopców wymagało reoperacji: dwóch z powodu przetoki cewki, a jeden przetoki napletka. Po zabiegach TIP obserwowano podczas pierwszej kalibracji w trzy tygodnie po zabiegu niewielką skłonność do zwężania cewki.
wnioski
Rekonstrukcje dalszego oraz żołędziowego odcinka cewki z użyciem przede wszystkim płytki cewkowej dają doskonały efekt kosmetyczny. Odsetek powikłań jest taki, jak u innych autorów.