PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Ocena wyników leczenia spodziectwa obwodowego sposobami Mathieu i Snodgrassa
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2004/57/2.

autorzy

Tomasz Koszutski, Grzegorz Kudela, Wojciech Utrata, Mirosław Mikosiński, Piotr Starzak, Janusz Bohosiewicz
Katedra i Klinika Chirurgii Dziecięcej Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach,
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka i Matki w Katowicach, Oddział Urologii Dziecięcej
Kierownik kliniki: prof. dr hab. Janusz Bohosiewicz

słowa kluczowe

cewka moczowa, spodziectwo, plastyka cewki moczowej, dzieci

streszczenie

cel pracy
Ocena porównawcza efektów leczenia spodziectwa obwodowego przy zastosowaniu metod Mathieu oraz Snodgrassa.
materiał i metody
Oceniono 68 chłopców operowanych od czerwca 2000 do grudnia 2002 roku z powodu spodziectwa obwodowego. Wiek pacjentów wahał się od 11 miesięcy do 12 lat (średnio: 37 miesięcy). U 43 chłopców wykonano operację Mathieu, a 25 chłopców operację Snodgrassa. Równocześnie wykonywano plastykę napletka. Przeanalizowano liczbę powikłań po zabiegu, czas hospitalizacji po zabiegu i efekt kosmetyczny, oceniony przez rodziców.
wyniki
Po operacji Mathieu wynik dobry uzyskano u 33 chłopców (77%). U dziesięciu chłopców wystąpiła przetoka cewki moczowej; nie było zwężeń cewki. Po operacji Snodgrassa wynik dobry odnotowano u 19 pacjentów (76%). U czterech chłopców wystąpiła przetoka, a u dwóch chłopców zwężenie cewki. Po operacji Mathieu okres hospitalizacji wynosił do trzech dni; po operacji Snodgrassa zaś 6-8 dni. Rodzice bardzo dobrze ocenili lokalizację ujścia cewki po zabiegach Mathieu w 22 przypadkach (67%), a jej wygląd w 12 przypadkach (36%). Po operacji Snodgrassa rodzice ocenili bardzo dobrze lokalizację ujścia cewki u 14 chłopców (74%), a jej wygląd u 18 chłopców (95%). Zarówno lokalizacja, jak i wygląd ujścia cewki moczowej w tej grupie pacjentów zostały uznane za co najmniej zadowalające.
wnioski
Liczba powikłań, występujących po zastosowaniu obu metod operacji, jest porównywalna. Pacjenci operowani sposobem Snodgrassa wymagali dłuższej hospitalizacji. Efekt kosmetyczny po operacji Snodgrass był oceniony lepiej, a wygląd ujścia zewnętrznego cewki uznano za bardziej zbliżony do naturalnego.