PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Aktywność seksualna pacjentów z łagodnym rozrostem stercza
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2004/57/2.

autorzy

Jerzy Lorenz, Janusz Dembowski, Anna Kołodziej, Tadeusz Niezgoda, Tomasz Szydełko, Romuald Zdrojowy
Katedra i Klinika Urologii Akademii Medycznej we Wrocławiu
Kierownik kliniki: prof. dr hab. Jerzy Lorenz

słowa kluczowe

stercz, BPH, aktywność seksualna

streszczenie

cel
Oena aktywności seksualnej pacjentów zgłaszających się do urologa z powodu objawów dysurycznych, spowodowanych łagodnym rozrostem stercza.
materiał i metoda
Do badania włączono 9835 spośród 10 300 pacjentów 215 placówek medycznych, konsultowanych przez 200 urologów, którzy na podstawie badania klinicznego rozpoznali u nich łagodny rozrost stercza. Pacjenci odpowiedzieli na trzy pytania: Czy jest Pan aktywny seksualnie, tj. czy odczuwa Pan popęd seksualny i/lub ma Pan wzwody i/lub utrzymuje Pan stosunki seksualne? Czy uważa Pan, że choroba (łagodny rozrost gruczołu krokowego) ma negatywny wpływ na Pana aktywność seksualną? Czy gdyby Pana życie seksualne uległo pogorszeniu, jak ważne byłoby to dla Pana?
wyniki
Stwierdzono, że w wieku 50-59 lat pozostaje aktywnych seksualnie 96,1% pacjentów, a aktywność seksualna maleje z wiekiem. Wśród osób aktywnych seksualnie ponad 50% ocenia, że łagodny rozrost stercza wpływa niekorzystnie na ich funkcje seksualne. Negatywne oddziaływanie również maleje wraz z wiekiem. Podobnie ocenia ten wpływ grupa pacjentów nieaktywnych seksualnie. Ewentualne pogorszenie jakości życia seksualnego jest bardzo ważne i ważne dla ponad 80% aktywnych seksualnie pacjentów z łagodnym rozrostem stercza. Wśród nieaktywnych seksualnie pacjentów ten aspekt życia jest mniej ważny.
wnioski
Częstość dysfunkcji seksualnych u chorych z powodu łagodnego rozrostu stercza wzrasta z wiekiem pacjenta. Brak aktywności seksualnej, ocenionej jako suma wykładników libido, erekcji i ejakulacji, w grupie chorych z powodu łagodnego rozrostu stercza w wieku do 59 lat, występuje rzadko. Duże znaczenie aktywności seksualnej podaje ponad 80% aktywnych seksualnie pacjentów z łagodnym rozrostem stercza.