PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

REPARATORY OPERATIONS OF COMPLICATIONS IN URETERO-VESICAL ANASTOMOSIS AFTER RENAL TRANSPLANTATION
Article published in Urologia Polska 1999/52/4.

authors

Józef Matych, Andrzej Święs, Jerzy Żurek, Konrad Pietraszun, Jacek Pietrzykowski, Barbara Krauze, Bohdan Bieniak, Agnieszka Skrzypek, Oskar Pietraszun, Paweł Jałmużna
Oddział Urologii Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi
Ordynator Oddziału: dr hab. med. J. Matych

keywords

kidney kidney transplantation ureter stricture ureter necrosis

summary

Aim of work. Two cases of complications after kidney transplantation treated
operatively are presented. Stricture of uretero-vesical anastomosis was
replaced by re-implantation of the ureter into the bladder by Boeminghaus
method. In the second case necrotic fragment of the ureter was replaced by a
flap formed from the bladder wall by Boari method.
Material and methods. Thirty-seven patients after kidney transplantation were
included. Among them in 2 cases there were complications within the
anastomosis between the ureter of the donor and the bladder of the recipient.
In J. P. (case history number 6812/1971) extensive cicatrical lesions in the area
of anastomosis formed, and in patient K. M. the peripheral fragment of the
ureter was necrotic (case history number 6501/1985). Cicatrical fragment of
the ureter was removed and regenerated end if the ureter was re-implanted
into the bladder wall. Similarly, the necrotic fragment of the ureter was removed
and the end of the ureter was anastomosed with the bladder wall, after
reconstruction with a flap from a bladder wall by Boari method. In both cases
internal drainage of the anastomosis by a ?double J" catheter was used.
Results. In both presented cases urinary retention in the pyelocalyceal system
was resolved and the stricture of the uretero-vesical anastomosis in the
transplanted kidney was repaired surgically.

references

 1. [1] Bary, J. M.: Unstented extra vesical ureteroneocystostomy in kidney transplanta-
 2. tion. J. Urol. 1983,129, 918.
 3. [2] Barry, J. M., Hatch, D. A.: Parallel incision, unstented extravesical ureteroneo-
 4. cystostomy: follow up of 203 kidney transplants. J. Urol. 1985,134, 249.
 5. [3] Benendo-Kapuścińska, B., Chmielewski, W., Gołębiewski, ]., Stafiej, R:
 6. Wartość ultrasonografii w diagnostyce nerki przeszczepionej. Ultrason. Pol. 1991,
 7. 1,1.
 8. [4] Benoit, G., Blanchet, P., Eschwege, Alexandre, L., Bensadoun, H.,
 9. Charpentier, B.: Insertion of a double pigtail ureteral stent for the prevention
 10. of urological complications in renal transplantation: a prospectine randomized study.
 11. J. Urol. 1996,156, 3, 881.
 12. [5] Bitker, M. O., Benoit, G.: Surgical aspects of kidney transplantation in France
 13. in 1997. Eur. Urol. 1998, 34,1.
 14. [6] Butherworth, PC: Uretero-vesical anastomosis in renal transplants: fewer com-
 15. plications with the extravesical techniąue. XVI* International Congres of the Trans-
 16. plantation Society. Barcelona. 1996,151.
 17. [7] Butherworth, P. C, Horsburgh, T., Veitch, P. S., Bell, P. R. F., Nicholson,
 18. M. L.: Urological complications in renal transplantation: impact of a change of tech-
 19. niąue. Brit. J. Urol. 1997, 79,499.
 20. [8] Cambel's urology. Vol. 3. W. B. Saunders Company. 1998.
 21. [9] Darewicz, B., Darewicz, J.: Sprawozdanie z I Międzynarodowego Sympozjum
 22. na temat stosowania stentów w urologii. Jerozolima, październik 1996. Urol. Pol.
 23. 1998, 51, 4, 487.
 24. [10] Etrurk, E., Burzon, D. T., Waldmand, D.: Treatment of transplant ureal steno-
 25. sis with endoureterotomy. J. Urol. 1999,161,2,412.
 26. [11] Forsythe, J. L. R.: Transplantation Sugery. W. B. Saunders Company Ltd. Lon-
 27. don. 1997,137.
 28. [12] Hef ty, T. R.: Experience with parallel incision extravesical ureteroneocystostomy in
 29. renal transplantation. J. Urol. 1985,134,454.
 30. [13] Hung-Mo Lin., Kauffman, H. M., McBride, M. A., Davies, D. B., Rosen-
 31. dale, J. D., Smith, C. M., Edwards, E. B., Daily, O. R, Kirklin, J., Shield,
 32. C. F., Hunsicker, L. G.: Przeżywalność przeszczepów i pacjentów w zależności od
 33. ośrodka transplantacyjnego. Raport Zjednoczonej Sieci Rozdziału Narządów
 34. z 1997 roku. JAMA- PL. 1999,1, 35.
 35. [14] Kirschner, N., Nordmann, O.: Chirurgie. 1924, 1, 770. Konigsberg-Berlin
 36. 1924.
 37. [15] Matych, ]., Pietraszun, R., Bieniak, B., Pietraszun, K.: Zastosowanie ele-
 38. stycznego cewnika ?S" w operacjach wytwórczych połączenia miedniczkowo-moczo-
 39. wodowego. Urol. Pol. 1985,38,3.
 40. [16] Matych, J.: Sprawozdanie z III Kongresu Polskiego Towarzystwa Transplantacyjne-
 41. go (PTT). Zakopane-Kościelisko 22-25 marca 1997. Urol. Pol. 1998, 4, 480.
 42. [17] Matych, ]., Żurek, ]., Pietraszun, K., Pietrzykowski, J., Swięs, A., Krau-
 43. ze, B., Bieniak, B., Stelmach, W., Kaczmarek, A., Filutowicz, }., Tazbir,
 44. J.: Zespolenie moczowodowo-pęcherzowe u chorych z przeszczepioną nerką. Lek. Woj.
 45. Suplement IV, 39.
 46. [18] Matych, J., Tazbir, ].: Przeszczepy nerek. Acta Clinica et Morphologica 1998,
 47. 1,1.
 48. [19] Motiwala, H. G., Shah, S. A., Patel, S. M.: Ureteric substitution with boari
 49. bladder. Br. J. Urol. 1990, 66, 369.
 50. [20] Nicol, D. L., P'ng, K., Hardie, D. R., Wall, D. R., Hardie, I. R.: Routine use
 51. of indwelling ureteral stents in renal transplantation. J. Urol. 1993,150,1375.
 52. [21] Orłowski, T.: Przeszczepianie nerek. PZWL. Warszawa. 1995,141.
 53. [22] Del Pizzo, J. J., Sigman, D. B.: Complete transplant ureteral reconstruction: a
 54. modification of the Boari flap. Tech-Urol. 1997, 3,168.
 55. [23] Shapiro, R., Simmons, L., Starzl, T. E.: Renal transplantation. Appleton &
 56. Lange 1997. A. Simon & Schuster Company USA. 1997, 269.
 57. [24] Thrasher, J. B., Tempie, D. R., Spees, E. K.: Extravesicalversus LeadbetterPo-
 58. litano ureteroneocystostomy: a Comparison of urological complications in 320 renal
 59. transplants. J. Urol., 1990,144,1105.
 60. [25] Wałaszewski, }.,. Rowiński, W.: Przeszczepianie nerek. Biblioteka Polskiego
 61. Przeglądu Chirurgicznego. Warszawa. 1996, 6, 27.
 62. [26] Wesołowski, S.: Urologia. PZWL Warszawa. 1959,1, 636.