PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

Results of treatment of patients with embryonal non-seminoma testicular tumours in stage T1, p NO, MO in the light of 21 cases
Article published in Urologia Polska 1983/36/4.

authors

Kazimierz Adamkiewicz
Klinika Urologii Instytutu Chirurgii AM w Gdańsku
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. K. Adamkiewicz
Dyrektor Instytutu: prof. dr hab. med. Z. Papliński

summary

In the period from 1974 to 1980 114 patients with embryanal testicular tumours were treated, including 85 cases of non-seminoma tumours. In the latter group 2,1 patients were classified as having stage Tl, p NO, MO. Hemistration and retro-perdtoneal lymphadenectomy was done in them and some patients were given additionally chemotherapy. Twenty patients were followed up for from 4 months to 8 years (16 over one year) and 18 are alive without evidence of metastases.

references

  1. Adamkiewicz K.: Klasyfikacja i zasady leczenia nowotworów jąder z pier­wotnej komórki płciowej. Urol. Pol., 1982, 3?4, 1126.
  2. Adamkiewicz K. Krzak J.: Cytostatystyki w leczeniu przerzutów nowotworowych układu moczowo-płciowego. Referaty naukowe III Sympozjum Urologicznego Państw Socjalistycznych i XVI Zjazdu Pol. Tow. Urol., Katowice 4?6. 6. 1978, 241.
  3. Halnan K. E.: Treat­ment of cancer. Chapman and Hall, London, 1982, 501.
  4. Harmer M. A.: T. N. M. classification of (malignant tumor. U. I. C. Ć., Genewa, 1978, Third edition, 1|22,.
  5. Javadpour U.: Improved staging for testicular cancer using biologic tumor markers, a prospective stud. J. Urol., 1980, 124, 58.
  6. Spigel S. C, Coltman Ch. A. Jr.: Treatment of disseminated testicular carcinoma with vin-blastiime sulfate and bleomycine. Cancer Chemiother. Rep., 1973, 57, 107.
  7. Vahlensieck W., Weissbdch L.: Hodentumoren, Wdssenschaftliche Information, Fre-seniuis ? Stiftung, Aktuelle Nephrologie, 1974, 1.
  8. Zieliński J.: Nowotwory jądra, W książce Onkologia Urologiczna, PZWL, Warszawa, 1981, 253.