PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

Deaths and death causes in the urological hospital department in bydgoszcz
Article published in Urologia Polska 1982/35/3-4.

authors

Ferdynand Tyloch
Oddział Urologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Bydgoszczy
Ordynator: dr med. H. Gajewski

summary

Of the total number of 14 747 patients treated at the urological department in Bydgoszcz 368 (2.5%?) died. An overwhelming majority of deaths were caused by renal and circulatory failure. For reducing the death ratę the author sug­gests possibly early postoperative mobilization of the patients, rehabilitation exer-cises and generał exercises including respiratory exercises and close cooperation with other specialists, pariculary with specialists in internal medicine.

references

  1. Adamkiewicz K. Ahn W.; Analiza zgonów w Klinice Urologicznej Instytutu Chirurgii AM. w Gdańsku. Pol. Przeg. Chir., 1977, 49, 2a, 253.
  2. Cieślińska K.: Analiza przyczyn zgonów w Klinice Urologicznej. Pol. Przeg. Chir., 1969, 41, lla, 1590.
  3. Esch W.: Die operative Behandlung der Prostatahypertrophie. Zschft. Urol. 1966, 59, 4, 279.
  4. Leńko J., Aksamit P.: Analiza zgonów chorych leczo­nych w Klinice Urologicznej WAM w latach 1960?1967. Lek. Wojsk., 1969, 44/7, 590
  5. Ploch R.: Problemy śmiertelności po operacji gruczolaka stercza. Pol. Przeg. Chir., 1967, 39, lOa, 1106.
  6. Sakati I., Marschall V.: Post operative fata-lities in urology. J. Urol. 1966, 95, 3, 412.