PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Redakcja

redaktor naczelny

prof. dr hab. Romuald Zdrojowy

sekretarz redakcji

dr hab. Janusz Dembowski

redakcja

Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej,
ul. Borowska 213,
50-556 Wrocław
telefon
(+48) (071) 733 10 10
fax
(+48) (071) 733 10 09
e-mail
urologiawroclaw@poczta.onet.pl
Uwaga:
Prace należy przysyłać do Biura Wydawniczegoaugustyn@ptu.net.pl