Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /index.php:25) in /_include/head.php on line 57
Urologia Polska - kwartalnik Polskiego Towarzystwa Urologicznego
PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Prenumerata

Zamówienia należy składać pocztą elektroniczną na adres augustyn@ptu.net.pl.
Cena prenumeraty: krajowej 100 zł.

Wpłaty należy dokonać na konto Polskiego Towarzystwa Urologicznego, numer:
46 1240 1066 1111 0010 0875 9257.