PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Prenumerata

Zamówienia należy składać pocztą elektroniczną na adres augustyn@ptu.net.pl.
Cena prenumeraty: krajowej 100 zł.

Wpłaty należy dokonać na konto Polskiego Towarzystwa Urologicznego, numer:
46 1240 1066 1111 0010 0875 9257.