PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Komitet Naukowy

redaktor naczelny

Romuald Zdrojowy

sekretarz redakcji

Janusz Dembowski

redaktorzy działów

Urologia onkologiczna - Tomasz Demkow, Romuald Zdrojowy
Choroby stercza - Krzysztof Bar, Henryk Zieliński
Endourologia i zabiegi minimalnie inwazyjne - Mieczysław Fryczkowski, Andrzej Sikorski
Urologia rekonstrukcyjna - Zbigniew Wolski
Zaburzenia erekcji i andrologia - Barbara Darewicz, Kazimierz Krajka
Uroginekologia - Zbigniew Kwias, Tomasz Rechberger
Urologia dziecięca - Małgorzata Baka-Ostrowska
Transplantacje nerek - Józef Matych
Neurourologia i urodynamika - Andrzej Prajsner, Piotr Radziszewski
Nauki podstawowe - Radzisław Kordek, Stanisław Wroński
Diagnostyka obrazowa - Wiesław Jakubowski
Przegląd piśmiennictwa międzynarodowego - Piotr Chłosta

redaktorzy konsultanci

Maciej Czaplicki
Janusz Dembowski
Zygmunt Dobrowolski
Sławomir Dutkiewicz
Jacek Fijuth
Leszek Jeromin
Andrzej Paradysz
Andrzej Prelich
Wojciech Pypno
Waldemar Różański
Wiesław Urbanowicz
Marek Wyczółkowski

członkowie honorowi rady naukowej

Janusz Darewicz
Eugeniusz Miękoś
Andrzej Musierowicz
Jarowit Stolarczyk
Adam Szkodny
Czesław Szymkiewicz
Bronisław Stawarz
Stefan Wesołowski

rada naukowa

Walter Artibani (Italy)
Andrzej Borkowski (Poland)
Andrzej Borówka (Poland)
David Castro (Spain)
Christopher Chapple (UK)
Czesław Cierniewski (Poland)
Frans M.J. Debruyne (The Netherlands)
Jerzy Gajewski (Canada)
Tomas Hanus (Czech Republic)
Ladislav Jarolim (Czech Republic)
Franciszek Kokot (Poland)
El-Nasir M. Lalani (UK)
Andrzej Lewiński (Poland)
Jerzy Lorenz (Poland)
Stefan Loenig (Germany)
Michael Marberger (Austria)
Andres Mattiason (Sweden)
Rien Nijman (The Netherlands)
Zbigniew Petrovich (USA)
Dimitri Pushkar (Russia)
Theo M. de Reijke (The Netherlands)
Imre Romics (Hungary)
Ion Sinescu (Romania)
Małgorzata Szczerbo-Trojanowska (Poland)
Hugh Whitfield (UK)