PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Zygmunt Leszczyński

Urologia Polska 1979/32/2

Potworniak dojrzały jajnika przyczyną kolki nerkowej
Antoni Pietrak, Zygmunt Leszczyński