PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Zygmunt Kuleta

Urologia Polska 2008/61/Supl. 1

Wpływ toksyny botulinowej (BTX) na kodowanie chemiczne włókien nerwowych, zaopatrujących pęcherz moczowy psa
Sylwia Lew, Agnieszka Bossowska, Joanna Wojtkiewicz, Andrzej Borkowski, Piotr Radziszewski, Zygmunt Kuleta, Mariusz Majewski