PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Wojciech Rogowski. Tomasz Chwaliński

Urologia Polska 2001/54/1

Rys historyczny zabiegów endoskopowych stosowanych w urologii
Roman Sosnowski, Tomasz Demkow, Wojciech Rogowski. Tomasz Chwaliński, Piotr Marczyński, Tomasz Kalinowski