PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Wojciech Cieślikowski Jr

Urologia Polska 2008/61/Supl. 1

Biopsja rdzeniowa gruczołu krokowego wykonywana z powodu podwyższonego stężenia swoistego antygenu sterczowego (PSA) – ocena wykrywalności raka prostaty
Michał Malkowski, Wojciech Cieślikowski Jr, Leszek Michalak, Łukasz Wojnar, Witold Malendowicz, Ryszard Prędki, Zbigniew Kwias