PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Wojciech Bartnik

Urologia Polska 2005/58/Suplement 1

Ocena przydatności oznaczeń frakcji kostnej fosfatazy alkalicznej we wczesnym diagnozowaniu przerzutów raka stercza do kości
Zofia Krauze-Balwińska, Wojciech Bartnik, Mieczysław Fryczkowski, Andrzej Paradysz