PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Wojciech Łukiański

Urologia Polska 2005/58/Suplement 1

Leczenie chorych ze zwężeniem połączenia moczowodowo-jelitowego w pęcherzu odbytniczym
Kazimierz Krajka, Marcin Markuszewski, Wojciech Łukiański, Marcin Matuszewski, Wojciech Lauer