PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Wacław Kalbarczyk

Urologia Polska 1982/35/1-2

Moczowód przebiegający poza żyłą główną dolną
Andrzej Borówka, Wacław Kalbarczyk, Wojciech Romaszewski, Zygmunt Lorencewicz