PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

W. Rowiński

Urologia Polska 2004/57/2a

SI-1: Ocena urodynamiczna dolnego odcinka dróg moczowych u chorych dializowanych przed kwalifikacją do przeszczepienia nerek
Andrzej Chmura, Piotr Radziszewski, Andrzej Borkowski, W. Rowiński
SI-2: Przeszczepienie nerki z odprowadzeniem moczu do pętli Brickera - doświadczenie własne
Andrzej Chmura, Andrzej Borkowski, W. Rowiński, Piotr Radziszewski
SI-3: Leczenie wczesnych i późnych powikłań moczowych po przeszczepieniu nerki - materiał własny
Andrzej Chmura, W. Rowiński, J. Wałaszewski, Maciej Czaplicki
SNV-1: Ocena urodynamiczna dolnego odcinka dróg moczowych u chorych dializowanych przed kwalifikacją do przeszczepienia nerek
Andrzej Chmura, Piotr Radziszewski, Andrzej Borkowski, W. Rowiński