PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Włodzimierz Markiewicz

Urologia Polska 2005/58/Suplement 1

Wpływ antagonisty receptora ?1adrenergicznego na kurczliwość pęcherza moczowego świni
Piotr Radziszewski, Włodzimierz Markiewicz, Jerzy J. Jaroszewski, Agnieszka Bossowska, Andrzej Borkowski, Mariusz Majewski