PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Tomasz Tuchendler

Urologia Polska 2006/59/4

Wpływ wybranych czynników rokowniczych na przeżywalność po leczeniu operacyjnym u chorych na raka nerki (RCC) w materiale własnym
Tomasz Tuchendler