PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Stefania Pysz-Piechowicz

Urologia Polska 2005/58/Suplement 1

Ocena ryzyka powikłań po operacji wysiłkowego nietrzymania moczu metodą beznapięciowego podwieszenia cewki moczowej u kobiet z przeszłością ginekologiczną
Krzysztof Pliszek, Zofia Salska, Stefania Pysz-Piechowicz, Grzegorz Kies