PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Sebastian Ciszewski

Urologia Polska 2008/61/Supl. 1

Klinicznie jawne przerzuty czerniaka skóry do układu moczowego
Sebastian Ciszewski, Beata Smolska-Ciszewska, Artur Jakimów, Cezary Juda, Maciej Szwedowski, Władysław Błudzin, Roman Szwedowski