PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

S. Gonkowski

Urologia Polska 2005/58/Suplement 1

ZEN (neurony wzmacniane przez cynk) pęcherza moczowego
Piotr Radziszewski, Agnieszka Bossowska, S. Gonkowski, Joanna Wojtkiewicz, Andrzej Borkowski, Mariusz Majewski