PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Sławomir Szajda

Urologia Polska 2005/58/Suplement 1

Wartość diagnostyczna aktywności prokoagulanta nowotworowego w przypadku raka nerki
Barbara Darewicz, Tomasz Domel, Marcin Chlabicz, Sławomir Szajda, Rajab Attir, Bogusława Golców-Grabińska, Zdzisław Skrzydlewski

Urologia Polska 2004/57/2a

AP-18: Aktywność prokoagulanta nowotworowego w nowotworach układu moczowego
Barbara Darewicz, Marcin Chlabicz, Sławomir Szajda, Marian Sulik, Tomasz Domel, Tadeusz Werel