PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Ryszard Staniszewski

Urologia Polska 2004/57/2a

PVI-7: Ocena powikłań urologicznych po wszczepieniu protez naczyniowych
Andrzej Antczak, Zbigniew Kwias, Jacek Rataj, Tomasz Stachowski, Stanisław Zapalski, Marcin Gabryel, Paweł Zieliński, Zbigniew Krasiński, Ryszard Staniszewski