PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Ryszard Aleksandrowicz

Urologia Polska 1997/50/3

MORFOLOGICZNE ASPEKTY BADAŃ NAD UNERWIENIEM ZWIERACZA ZEWNĘTRZNEGO CEWKI MOCZOWEJ
Ryszard Aleksandrowicz, Piotr Radziszewski
TOPOGRAFIA UNERWIENIA ZWIERACZA ZEWNĘTRZNEGO CEWKI MOCZOWEJ
Piotr Radziszewski, Ryszard Aleksandrowicz