PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Piotr Podsiadły

Urologia Polska 1978/31/1

Porównanie anatomicznych warunków resekcji górnego i dolnego bieguna nerki
Piotr Podsiadły, Józef Zalewski, Bohdan Kozłowski
Leczenie oskalpowania prącia wolnym przeszczepem skórnym pośredniej grubości
Piotr Podsiadły, Juliusz Preferansow, Janusz Darewicz