PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Piotr Dzigowski

Urologia Polska 2008/61/Supl. 1

Bezpieczeństwo i skuteczność toksyny botulinowej stosowanej ze wskazań nieneurogennych – obserwacje siedmioletnie
Piotr Dzigowski, Piotr Radziszewski, Andrzej Borkowski