PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Miroslav ¦tursa

Urologia Polska 1995/48/4

SUPERSELEKTYWNA EMBOLIZACJA TĘTNIAKA TĘTNICY NERKOWEJ
Bogusław Chwajol, Miroslav ¦tursa, Borivoj Cech